Styre & Stell  i Vestfoldboxer

Om ikke alt er oppdatert, skal du i alle fall kunne finne informasjon her på hvor du kan finne mer informasjon: 

Norsk Boxerklubb (NBK) sin nettside: www.norskboxerklubb.no 
NBK Kontaktområde Vestfold har også informasjon på egen underside hos NBK.

VestfoldBoxer på fb

Det meste av informasjon og aktiviteter finner du
på vår gruppe på Facebook.

Styret i Vestfoldboxer

Kontakt styret ved å sende oss en mail: styret@vestfoldboxer.no

VestfoldBoxer på fb

Det meste av informasjon og aktiviteter finner du
på vår gruppe på Facebook.